Valberedning

Valberedningen för mandatperioden 2017-2019 har valts av ombuden på kongressen i Karlstad 2017. Nedan hittar du en lista på vilka som är med i valberedningen.

Valberedningen 2017-2019 består av:

Joakim Löfbom – Sammankallande
Lina Magnusson
Samir Jusicic
Ingrid Jägerhed
Åsa Hagelstedt
Anna Ringnér
Salam Kaskas

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00