Påverkar reklamen?

Svaret kan tyckas självklart, men från alkoholbranschens sida har man länge hävdat att reklamen endast påverkar fördelningen av marknadsandelar. Det vill säga, att man efter en lyckad kampanj väljer Carlsberg i stället för Heineken eller Absolut Vodka i stället för Smirnoff.

Hur påverkar reklamen?

Men visst påverkar reklamen. Det har genomförts många studier kring framför allt ungdomar och alkoholreklam, och 2009 publicerades en rapport av EU-kommissionens egen forskargrupp för alkoholfrågor. Rapporten visar att ju mer alkoholreklam ungdomar exponeras för, desto högre är deras alkoholkonsumtion och desto tidigare börjar de att dricka alkohol. Reklamen skapar förväntningar kring drickandet.

TV anses fortfarande vara det medium som har störst genomslagskraft, men får hård konkurrens av internet, då allt fler väljer att se på tv via de olika kanalernas hemsidor. Många reklamfilmer som sänds på tv fungerar även som slussar in till större kampanjer på nätet.

Internet och sociala medier har också större möjligheter att påverka människors attityder och handlingar. Genom att bli medlem i Norrlands Gulds facebookgrupp, ladda upp egna foton på Captain Morgan, delta i tävlingar eller ladda ner mobiltelefonsapplikationer blir man en del av företagens kampanjer och själv bärare av reklamen. Identiteten med produkten blir därmed starkare och nog påverkar reklamen även här.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00