24 organisationer kräver att oberoende finansiering säkerställs i ny spellagstiftning

Många av de svenska ideella organisationerna får idag stora delar av sin finansiering via lotterier. Att kunna upprätthålla den självfinansieringen och säkerställa verksamheten för civilsamhället är en otroligt viktig del i den utredning kring spellagstiftningen som civilminister Ardalan Shekarabi aviserat. Därför skickar nu 24 organisationer ett öppet brev till Ardalan Shekarabi samt finansminister Magdalena Andersson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Vi, 24 företrädare för ideella organisationer, ser att villkoren på spel- och lotterimarknaden behöver ses över och välkomnar att detta görs i den utredning om ett framtida licenssystem som civilministern har aviserat att tillsätta innan midsommar. En viktig förutsättning för oss som ideella organisationer är att det redan i utredningsdirektiven tas hänsyn till hur ett licenssystem påverkar ideell sektors möjligheter till oberoende finansiering. Utöver detta bör  tydliga regler för marknadsföring föras fram för att främja spelansvar och en sund spelmarknad överlag.

I Sverige har vi ett starkt samhällsengagemang som under ett drygt sekel byggts upp av en mångfald av folkrörelser och samhällsorganisationer som är oberoende av statlig styrning. Mer än hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt. Det gör svenskarna till exceptionellt ideellt aktiva i ett internationellt perspektiv.

Den svenska spelmodellen är genom de spelaktörer vars överskott går till ideell verksamhet en del i att skapa förutsättningarna för ett fortsatt starkt civilsamhälle. Spelverksamheten på den reglerade marknaden ger årligen över 1,6 miljarder kronor till civilsamhällets verksamheter  [1] . Det skapar förutsättningar för cancerforskning, lokala föreningsverksamheter och en växande mångfald av intressen där ideella kan växa i sitt engagemang. Ett licenssystem får inte försämra förutsättningarna för det svenska civilsamhällets möjligheter till oberoende finansiering även i framtiden.

Vi vill att den aviserade utredningen av spelmarknaden ska innehålla en konsekvensanalys av en eventuell omreglerings påverkan på civilsamhällets finansiering, både på kort och lång sikt. Vidare vill vi att ideella sektorn ska involveras i utredningens arbete.

 

Peter Moilanen 
Generalsekreterare IOGT-NTO

Stefan Bergh
Generalsekreterare Cancerfonden

Per Leander
Verksamhetschef Barncancerfonden

Birgitta Ljung
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Elisabeth Dahlin
Generalsekreterare Rädda Barnen

Maria Ros Jernberg
Generalsekreterare  FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Håkan Wirtén 
Världsnaturfonden WWF

Magnus Bergmar
VD, World’s Children’s Prize Foundation

Erik Lundvik
Ordförande Friluftsfrämjande

Anneli Rogeman  
VD We Effect

Henrik Brundin
Senior Advisor Vi-skogen

Johan Oljeqvist
VD, Fryshuset

Eric Tegnander
Ordförande Ungdomens nykterhetsförbund

David Sundén
Ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Karin Jordås
Generalsekreterare Mentor Sverige

Stefan Lindberg
Ordförande Sveriges olympiska kommitté

Fredrik Toreberger
Ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Lars Arrhenius
Generalsekreterare Friends

Charlotte Bohman
Generalsekreterare Hand in Hand

Johanna  Ragnartz
VD Håll Sverige rent

Magdalena Streijffert
Generalsekreterare Fairtrade Sverige

Stefan Rahm
Förbundsdirektör Svenska seglarförbundet

Liselott Jansson 
Generalsekreterare Alzheimerfonden

Lillemor Holgersson
1:a vice ordförande Riksförbundet FUB

Av: Johnny Foglander, 2015-06-09

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00