Civilsamhällets framtid osäker i ny spelutredning

I presentationen av spelutredningen idag står frågan om fortsatt skattefrihet i centrum. Spel är av stor betydelse för civilsamhället och bidrar med 1,6 miljarder varje år. En siffra som skulle halveras om inte politiken tar strid för förslaget om fortsatt skattefrihet.

– Varje krona är medel som möjliggör engagemang. Under flyktingkrisen kunde IOGT-NTO snabbfotat ställa om och vara en del i integrationen för de tusentals människor som kom till Sverige. Det hade inte gått om vi skulle behövt invänta statliga medel säger Ulf Persson, förbundskassör IOGT-NTO.

Utredningen föreslår en fortsatt skattefrihet för ideella organisationer inom ensamrätten för lotteri och bingo men lämnar till Regeringen att avgöra om en statsstödsprocess behöver utföras. Det innebär en stor osäkerhet fram till det att EU-kommissionen godkänner förslaget.

– Vi ser det som positivt att utredningen förslår en skattefrihet och förväntar oss att ansvariga beslutsfattare tar strid för en skattefrihet med EU-kommissionen innan en ny reglering kommer på plats säger Ulf Persson förbundskassör IOGT-NTO.

Från 1800-talet och framåt finansieras ideella organisationer av olika spelformer. De har utvecklats och under 90-talet utökades möjligheterna. Syftet är dock detsamma. Att ge överskott som möjliggör tusentals aktiviteter i ideella organisationer.

Utredarens förslag bygger på att dela upp marknaden i tre delar. För civilsamhället kommer man innefattas tillsammans med staten i en marknad bestående av traditionella lotterier både fysiska och online. För spelformen bingo som arrangeras av ideella organisationer idag föreslås den möjligheten endast skattebefrias för fysiskt bingo men tas bort för onlinebingo.

– Den framtida spelutvecklingen begränsas betydligt genom utredarens förslag om att ta bort online-bingo. En konkurrensutsatt marknad med vinstintresse kräver också ett ökat konsumentskydd säger Annika Nyberg, VD Miljonlotteriet.

Presskontakt
Simon Holmesson
Pressfrågor
+46 733 83 83 25
simon.holmesson@iogt.se

Av: Karin Berg, 2017-03-31

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00