Hårdare tag mot alkoholreklam

Anna Carlstedt
Anna Carlstedt

Från den 27 januari gäller nya riktlinjer hos Konsumentverket för marknadsföring av alkohol, och IOGT-NTO gläds åt den skärpning och komplettering det innebär, speciellt att marknadsföring på internet, inklusive sociala medier, tydligare regleras och att det blir hårdare krav på marknadsföring vid evenemang som riktar sig till unga.

— Den enorma ökningen av investeringar i alkoholreklam visar med all önskvärd tydlighet att lagstiftning och tillsyn måste skärpas och stramas upp. Alkohol är inte vilken vara som helst och därför är inte alkoholreklam vilken marknadsföring som helst, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

2014 genomförde IOGT-NTO kampanjen Alkoholstör där allmänheten bland annat uppmanades att anmäla alkoholreklam som bryter mot Konsumentverkets riktlinjer. Under en del av kampanjperioden, maj till juli, fick Konsumentverket 800 procent fler anmälningar gällande alkoholreklam jämfört med samma period året innan.

— Konsumentverket ser självklart positivt på att fler anmäler alkoholreklam till oss och vi ser gärna att det fortsätter så då anmälningar är en viktig del av vår omvärldsbevakning, säger Emma Hedge, jurist på Konsumentverket.

Under februari finns IOGT-NTO på plats på centralstationerna i Malmö och Stockholm och i Nordstan i Göteborg under parollen ”Nu släcker vi ner alkoholreklamen”. Mellan den 2-7 februari finns vi i Nordstan i Göteborg och på Malmö centralstation och mellan de 7-14 februari på Stockholms central.

Av: Samuel Somo, 2015-01-28

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00