Ideella organisationer lämnar EU-kommissionens forum för alkohol och hälsa

Igår meddelande majoriteten av de ideella organisationerna som är medlemmar i EU-kommissionens forum för alkohol och hälsa (European Alcohol and Health Forum) att de lämnar forumet.

Bild av Brysselkontoret
Bild av Brysselkontoret

IOGT-NTO lämnade samma forum tidigare i år. Anledningen till de ideella organisationernas avhopp är EU-kommissionens och Hälsokommissionärens beslut att inte ta fram någon ny alkoholstrategi för EU. EU-parlamentet, medlemsländerna genom Rådet och det civila samhället har alla, på olika sätt, uppmanat Kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi. Hälsokommissionärens besked går rakt emot alla dessa instansers uppmaningar.

-Att EU-kommissionen så tydligt väljer att ignorera alla de här tunga instansernas uppmaningar är inte enbart negativt för EU:s alkoholpolitik, det är också väldigt odemokratiskt, säger Andrine Winther, vice ordförande för IOGT-NTO.

Det Hälsokommissionären föreslagit istället för alkoholstrategin är en strategi som tar upp icke smittsamma sjukdomar och dess orsaker, där alkohol är en del.

-Det är så klart otroligt viktigt att ta ett helhetsgrepp för de icke smittsamma sjukdomarna, men som strategi för alkoholområdet är det inte tillräckligt. Den här strategin borde komplettera en alkoholstrategi, inte ersätta den, säger Andrine Winther.

-De skador alkoholen för med sig är så mycket större än enbart de fysiska skadorna, EU-kommissionen verkar inte ha någon plan alls för hur man ska tackla problemen med trafikonykterhet, alkoholreklam eller åldersgränser för att nämna några problemområden, säger Andrine Winther.

Kontakt

Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

Av: Samuel Somo, 2015-06-04

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00