IOGT-NTO välkomnar agerande mot alkoglass och för att begränsa alkoholreklamen

Under en tid har alkoglass, en glass med en alkoholhalt på 5 volymprocent, sålts i vanliga livsmedelsbutiker. Under sommaren reagerade IOGT-NTO genom att samla flera tusen namnunderskrifter och föra samtal med bland annat ICA som agerade och uppmanade sina butiker att sluta sälja glassen. Nu kommer ett välkommet besked från Folkhälsominister Gabriel Wikström om att en utredare ska lägga förslag för att täppa till hålet i lagstiftningen som möjliggör att alkoholhaltiga produkter som inte räknas som dryck säljs i vanliga livsmedelsbutiker. IOGT-NTO menar dock att folkhälsomyndigheten och regeringen valt en omväg för att agera mot alkoglassen.

— Det har varit många protester mot att alkoglassen säljs i matbutiker, både från oss men också från allmänheten. Att Gabriel Wikström nu agerar är såklart bra men det har tagit för lång tid. Hade marknaden för alkoholhaltiga preparat fortfarande varit reglerad hade det här problemet inte uppstått. När den alkoholpolitiska modell vi har i Sverige utmanas så måste regeringen agera snabbare, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.
I pressmeddelandet från Socialdepartementet framgår också att utredaren kommer se över lagstiftningen och lägga fram förslag för att begränsa marknadsföringen av alkohol i sociala medier.
— Det här är något vi har efterfrågat länge. Lagstiftningen som reglerar marknadsföringen är inte anpassad för sociala medier och det är helt orimligt att de inte är tydligt reglerade då vi vet att unga i högre grad än äldre exponeras för alkoholreklam just i sociala medier, säger Johnny Mostacero.
Av: Johnny Foglander, 2016-09-30

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00