Kraftfullare åtgärder krävs för att minska alkoholkonsumtionen

När CAN idag presenterar svenskarnas alkoholkonsumtion för 2014 står det klart att det blir en svag minskning jämfört med 2013. Ur ett längre perspektiv ligger konsumtionen på samma nivåer som 2009-2011.

Enligt IOGT-NTO hade tydligare insatser mot marknadsföring av alkohol och regelbundna höjningar av alkoholskatten bidragit till en minskning av konsumtionen på samma sätt som Italien eller Frankrike.

– Kraftfulla åtgärder mot den snabbt framväxande alkoholreklamen, samt stabila och regelbundna skattehöjningar på alkohol är två åtgärder som forskningen visar sänker alkoholkonsumtionen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

– En sänkt totalkonsumtion på alkohol leder i sin tur både till lägre kostnader för alkoholens skadeverkningar och en förbättrad folkhälsa, säger Johnny Mostacero.

Vi har under 2000-talet gått mot ett allt mer kontinentalt drickande, samtidigt som vi till viss del håller kvar vid det tidigare dominerande berusningsdrickandet. I Italien och Frankrike har alkoholkonsumtionen minskat stadigt under större delen av 2000-talet, till skillnad från Sverige.

– Sverige bryter mot trenden och när många andra länder inom EU lyckas minska alkoholkonsumtionen så står vi still. Det är bra att vi inte ser en ökning av konsumtionen men det håller inte i längden. Vi har rätt verktyg för att göra något åt det, men vi måste använda dem, säger Johnny Mostacero.

Av: Johnny Foglander, 2015-09-03

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00