Tidigare regeringar bär ansvar för hälsoklyftor samhället

Tidigare regeringar har försummat möjligheten att minska samhällets hälsoklyftor. Det framgår i kommissionen för en jämlik hälsas första rapport till regeringen. Syftet med kommissionen är att utreda hur hälsoklyftorna ser ut mellan olika samhällsgrupper och under nästa år lägga förslag på åtgärder för att minska dessa.

Redan i början av 2000-talet la en kommitté förslag på åtgärder för att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna, något som varken dåvarande eller efterkommande regeringar agerat utifrån.

— Att ingen regering agerat och anammat kommitténs förslag är ett misslyckande och hälsoklyftorna har ökat som en konsekvens av detta, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Kommissionen för en jämlik hälsa kommer lägga fram ett förslag under 2017. I den nyligen släppta delrapporten lyfts alkohol i ett eget avsnitt och utifrån den föreslår IOGT-NTO bland annat att politiska åtgärder om höjt pris, minskad tillgänglighet och begränsad marknadsföring tydligt skrivs in i det färdiga förslaget.

— Alkohol är en betydande faktor till de hälsoklyftor som finns mellan olika samhällsgrupper.  Därför är det nödvändigt att kommissionen tydligt markerar att åtgärder från både civilsamhället, så väl som lagstiftare och myndigheter behövs för att minska alkoholens skadeverkningar, säger Johnny Mostacero.

Av: Johnny Foglander, 2016-09-01

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00