Forskningsrapport

Våld är en komplex fråga och orsakerna till att en människa begår en våldshandling är många. IOGT-NTO belyser kopplingen mellan alkohol och våld i den årliga rapporten Alkoholen och samhället.

Att bedriva forskning på ämnet alkoholrelaterat våld är svårt av etiska skäl. Men tittar man på svensk statistik för mord och misshandel sedan närmare 160 år tillbaka visar den att våldsbrott stiger i takt med att alkoholkonsumtionen ökar.

Studier visar också att en ökning av alkoholkonsumtionen med i genomsnitt en liter per person medför sju procents ökning av antalet misshandelsfall. Alkohol försämrar konsekvenstänkande och känslokontroll med sin avhämmande effekt vilket betyder att känslor av ilska lättare kan leda till en våldshandling.

Forskningsrapporten, sammanställd av ett internationellt forskarteam, belyser olika typer av våld, hur alkoholen påverkar vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt.

Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lokala våldsförebyggande initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen och därmed en minskning av våldet. Här kan du beställa rapporten

Här hittar du alla våra rapporter

Rapport 2017/2018
Tema: Alkohol och våld
Rapport – alkohol och våld
Våld och alkohol – Rapport_ENG
Här kan du beställa rapporten

Rapport 2016/2017
Tema: Alkohol och cancer
Alkoholrapport 2016-2017 Svenska
Alkohol och cancerrapport 2016_ENG
Appendix to Alcohol and Society 2016_Methods used for estimating alcohol-related cancers in Sweden
Studieplan alkohol och cancer 2016

Rapport 2015/2016
Tema: Alkoholens skador i andra hand
Alkoholrapport 2015-2016 Svenska
Alkoholrapport 2015-2016 Engelska
Studieplan_NBV_Alkoholen_och_Samhallet_2015

Rapport 2014
Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion
Alkoholrapport 2014 Svenska
Alkoholrapport 2014 ENG
Studiehandledning för rapport 2014

Rapport 2013
Tema: Unga och alkohol
Alkoholrapport 2013 Svenska
Alkoholrapport 2013 ENG
Studiehandledning för alkoholrapport 2013

För frågor och funderingar kan du maila info@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00