Forskningsrapport

IOGT-NTO belyser alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre i den årliga rapporten Alkoholen och samhället.

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer.

Riskerna med alkohol kan delas upp i två typer:

  • Risker som kommer från den totala volymen som en person konsumerar över tid
  • Risker som kommer från mängden man konsumerar vid ett och samma tillfälle (till exempel fall- eller trafikolyckor)

Det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

Forskningsrapporten, sammanställd av ett internationellt forskarteam, belyser alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre på kort och lång sikt.

Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lyfter nationella initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen. Här kan du beställa rapporten.

Här hittar du alla våra rapporter

Rapport 2018/2019
Tema: Alkohol och äldre
Rapport Alkohol och äldre
Report Alcohol and older people
Här kan du beställa rapporten
Studieplan Alkohol och äldre

Rapport 2017/2018
Tema: Alkohol och våld
Rapport – alkohol och våld
Våld och alkohol – Rapport_ENG
Här kan du beställa rapporten
Studieplan Alkohol och våld

Rapport 2016/2017
Tema: Alkohol och cancer
Alkoholrapport 2016-2017 Svenska
Alkohol och cancerrapport 2016_ENG
Appendix to Alcohol and Society 2016_Methods used for estimating alcohol-related cancers in Sweden
Studieplan alkohol och cancer 2016

Rapport 2015/2016
Tema: Alkoholens skador i andra hand
Alkoholrapport 2015-2016 Svenska
Alkoholrapport 2015-2016 Engelska
Studieplan_NBV_Alkoholen_och_Samhallet_2015

Rapport 2014
Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion
Alkoholrapport 2014 Svenska
Alkoholrapport 2014 ENG
Studiehandledning för rapport 2014

Rapport 2013
Tema: Unga och alkohol
Alkoholrapport 2013 Svenska
Alkoholrapport 2013 ENG
Studiehandledning för alkoholrapport 2013

För frågor och funderingar kan du maila info@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00