Alkoholpolitik

Här kan du läsa mer om vad IOGT-NTO tycker i de alkoholpolitiska frågor som just nu är aktuella utifrån de tre områden som alkoholpolitiken bygger på: Tillgänglighet, pris och marknadsföring. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Tillgänglighet

Forskningen är tydlig på området kring tillgänglighet som visar att ökad tillgänglighet på alkohol leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador. WHO:s alkoholstrategi 2012-2020 pekat ut begränsningar i tillgängligheten som en av de viktigaste åtgärderna för att skydda folkhälsan.

Pris

Prisinstrumentet är ett effektivt verktyg för att minska totalkonsumtionen av alkohol och därmed skadorna. Sverige har en tradition av att använda sig av alkoholskatter för att dämpa konsumtionen och många andra länder runt om i världen har genom åren börjat använda prisverktyget i allt större utsträckning.

Marknadsföring

Världshälsoorganisationen (WHO) har uttalat att regleringar eller förbud av alkoholreklam är en av tre åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan, är kostnadseffektiv och genomförbar. Det finns bred forskning som visat att unga är en särskilt utsatt grupp för alkoholreklam, där reklamen leder till att unga börjar dricka tidigare och att de dricker mer.

Aktuella frågor

Här kan du läsa om aktuella frågor inom alkoholpolitiken.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00