Aktuella frågor

Här finns information om aktuella frågor inom alkoholpolitikens tre områden; Tillgänglighet, pris och marknadsföring.

Tillgänglighet

Ny näthandelsaktör
Näthandelsbolaget Winefinder arbetar för att luckra upp alkoholmonopolet. Genom ökade marknadsandelar från näthandel finns ett reellt hot mot detaljhandelsmonopolet. Dessa försöker de vinna genom snabbare leveranser och ökad marknadsföring.

Här är länk till det uttalade målet från Winefinder; http://www.ehandel.se/Winefinder-starker-bolaget-med-kapital-och-kompetens,5760.html

Gårdsförsäljningen har hittat nya vägar med hjälp av näthandel
Ett bolag i Höganäs kringgår lagstiftningen genom att de har startat ett bolag i Danmark dit de exporterar varorna för att sedan genom ett eget distributionsbolag förflytta varan till Sverige. Det har nu utökats till 3 butiker i Sverige som fungerar som utlämningsställen.

Detta blir lagligt genom att varorna exporteras till Danmark och tas sedan in i Sverige via näthandelsbeställningar. Den aktuella utredningen (Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) visar att det för EU-rätten är ett krav att kommersiella vinstintressen hålls borta om monopol ska upprätthållas.

Pris

Ökat behov av höjd alkoholskatt
Under första halvåret av 2015 har ett två tydliga indikatorer visat på ett ökat behov av alkoholskattehöjningar. Det ekonomiska institutet OECD släppte i maj en rapport som visar att en ökad alkoholskatt leder till minskade skador och en ökad ekonomisk tillväxt. SOM-institutet släppte tidigare i april sin undersökning som visar att stödet från Sveriges medborgare för höjda alkoholskatter når högsta resultatet sen mätningen startade.

Marknadsföring

Släck ner – kampanj mot alkoholreklam
Läs mer här

Tv-kanaler kringgår förbudet mot alkoholreklam

Det som hänt är att de flesta kommersiella tv-kanalerna, med några undantag som TV4, sänder från Storbritannien och därför menar att de styrs av brittisk lag som tillåter tv-reklam för alkohol. IOGT-NTO har under en lång tid granskat alkoholreklamen och sett hur den ökat. För oss är det tydligt. Tv-kanalerna sänder bara till Sverige, med program och reklam på svenska, riktade exklusivt till en svensk målgrupp. I det läget borde svensk lag också gälla.

När EU förnyade det audiovisuella direktivet, ett direktiv med syfte att harmonisera medlemsländernas regler kring radio och tv, så skapades en öppning för samarbete över nationsgränserna. I det här fallet innebär det att Sverige kan begära att Storbritannien agerar mot tv-kanalerna, så länge deras sändningar riktas exklusivt mot en svensk målgrupp. IOGT-NTO lämnade därför i början av 2011 in en anmälan till Granskningsnämnden mot de kanaler som visar alkoholreklam. Granskningsnämnden valde då att gå vidare med anmälan, det här var första gången något liknande prövas vilket gör att det är helt ny mark som bryts.

Om Sverige ska kunna ta fallet vidare så måste först EU godkänna de åtgärder vi vill ta och därför måste en underrättelse som beskriver åtgärderna skickas till EU, och det är här fallet är just vi. Vi avvaktar svar från de svenska myndigheterna när de kommer att gå vidare med att skicka underrättelsen till EU.

Vi startade den här processen därför att tv-kanalerna smiter undan svensk lag och underminerar en del av vår ansvarsfulla alkoholpolitik. Vår förhoppning är att när resan är slut så kommer det svenska förbudet mot alkoholreklam i tv också vara ett förbud i praktiken.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00