Marknadsföring – Alkoholreklam

Alkohol är inte vilken vara som helst och den kommer med en rad negativa konsekvenser, både för individer och för samhället i stort. Därför har Sverige en alkoholpolitik som utgår från ett folkhälsoperspektiv. En viktig del i alkoholpolitiken är reglerna för hur alkohol marknadsförs.

Graf: IQ
Investeringar i alkoholreklam 2000-2014, Graf: IQ

Vi har idag ett totalförbud för marknadsföringen av tobak. Ett totalförbud för alkoholmarknadsföring är därmed fullt möjligt både av folkhälsoskäl och opinion. Den befintliga forskningen visar att alkoholreklamen ökar konsumtionen bland unga, får fler att börja dricka alkohol och sänker debutåldern.

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillkännagett att reglering eller förbud av alkoholreklam är en av tre åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan, är kostnadseffektiv och genomförbar. Det finns bred forskning som visat att unga är en särskilt utsatt grupp för alkoholreklam, där reklamen leder till att unga börjar dricka tidigare och att de dricker mer.

Faran med normaliseringen av alkohol är att vi börjar se alkohol som vilken vara som helst och ”glömmer” bort de negativa konsekvenserna. Missbruksutredningen beräknade att alkoholen kostar samhället omkring 66 miljarder kronor varje år i form av sjukskrivning, bortfall i arbetstid, olyckor och vård av personer med alkoholproblem. Till detta kommer en rad svårmätta negativa sociala konsekvenser som alkoholen orsakar, exempelvis barn som far illa.

Läs mer om alkoholreklam och hur lagstiftningen ser ut på den här länken.

Klicka på länken för att läsa om aktuella frågor som gäller marknadsföring av alkohol.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00