Pris – Alkoholskatt

Prisinstrumentet är ett effektivt verktyg för att minska totalkonsumtionen av alkohol och därmed skadorna. Sverige har en tradition av att använda sig av alkoholskatter för att dämpa konsumtionen och många andra länder runt om i världen har genom åren börjat använda prisverktyget i allt större utsträckning.

Idag finns en regelbunden höjning av tobaksskatten grundat på en förbättrad folkhälsa. Samma borde införas på alkohol. Utan en regelbunden höjning av alkoholskatten kommer inflation och inkomstökningar göra att alkoholpriserna ständigt sjunker och att alkoholkonsumtionen i Sverige ökar. Bland enbart ungdomar är effekten större. En liknande modell började användas i Storbritannien år 2008.
OECD gick i april ut med en rapport som talar för att man bör använda prisverktyget för att motverka högkonsumtion av alkohol.

Klicka på länken för att läsa om aktuella frågor som gäller alkoholskatt.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00