Tillgänglighet – Detaljhandelsmonopolet

Forskningen är tydlig på området kring tillgänglighet och visar att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador. WHO:s alkoholstrategi 2012-2020 utnämner begränsningar i tillgången som en av de viktigaste åtgärderna för att skydda folkhälsan. En av de effektivaste åtgärderna för att uppnå det är att bedriva försäljningen av alkohol i ett detaljhandelsmonopol. I Sverige görs det genom Systembolaget.

Detaljhandelsmonopolet har därför en viktig och välfungerande funktion som också har stöd i opinionen. All försäljning av alkohol som sker utanför detaljhandelsmonopolet riskerar att hota monopolet i EU-rättsligt perspektiv.

Klicka på länken för att läsa om aktuella frågor som gäller tillgänglighet.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00