alkoholpolitik

Inför cancervarning på alkoholflaskor i Sverige

Johnny Mostacero, Förbundsordförande IOGT-NTO

Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt enligt en uppskattning gjord av WHO. Ändå vet bara 23 procent av de tillfrågade i Sverige att alkohol är relaterat till cancer.
-Sverige bör liksom Irland införa obligatoriska varningstexter för cancer på alkoholdrycker, liknande de som …

Av: Karin Berg, 2018-10-11

Tre av fyra slag utdelas på fyllan

alkohol och våld

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det effektivaste sättet att bekämpa våldet och skapa ett tryggare samhälle är att begränsa alkoholkonsumtionen. Ändå lyser satsningarna för en minskad totalkonsumtion med sin frånvaro inför valet i höst.
– Vi vet att alkohol ökar våldet och otryggheten i samhället. Men …

Av: Karin Berg, 2018-05-10

Ökad resandeinförsel men minskning av smuggling av alkohol

spritbuss

Under 2017 ökade resandeinförseln av alkohol samtidigt som köp av smugglad alkohol minskade. Den totala alkoholkonsumtionen ligger däremot kvar på samma nivå under 2017 som året innan. Det framgår av PM:et ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har presenterat.
Resenärers införsel av alkohol till Sverige ökade …

Av: Karin Berg, 2018-03-15

Åk till Bryssel och bli en av våra experter på alkoholpolitik

Utbildning

Är du intresserad av alkoholpolitik och vill lära dig mer om EU? Då kanske du är den vi söker. Nu ger vi fem medlemmar möjligheten att lära sig mer om alkoholpolitik och EU på plats i Bryssel den 11–13 december 2017.
Under tre dagar träffar vi politiker, organisationer och andra aktörer …

Av: Karin Berg, 2017-12-11

Låt det alkoholpolitiska snacket bli verkstad!

alkoholpolitisk kurs

Nästa år kommer utbildningen Alkoholpolitik – avancerad dra igång och den pågår hela valåret med tre kurstillfällen med föreläsningar och praktiskt påverkansarbete där ett av tillfällena sker på plats under Almedalsveckan. Inför förra valet 2014 genomfördes en liknande kurs och vi har pratat med två av de deltagare som gick …

Av: Karin Berg, 2017-10-13

Storsatsning stoppade spritbussarna

Spritbussar

Det har länge varit ett problem att barn och unga kunnat köpa smugglad alkohol i Sverige genom olika olagliga försäljare. Den verksamheten har nu försvagats rejält tack vare en gemensam satsning mellan flera olika myndigheter för att komma åt en av de största källorna till den här smugglade alkoholen, så …

Av: Karin Berg, 2017-10-12

IOGT-NTO välkomnar agerande mot alkoglass och för att begränsa alkoholreklamen

Under en tid har alkoglass, en glass med en alkoholhalt på 5 volymprocent, sålts i vanliga livsmedelsbutiker. Under sommaren reagerade IOGT-NTO genom att samla flera tusen namnunderskrifter och föra samtal med bland annat ICA som agerade och uppmanade sina butiker att sluta sälja glassen. Nu kommer ett välkommet besked från …

Av: Johnny Foglander, 2016-09-30

Effektlös alkoholskattehöjning i regeringens höstbudget

I regeringens budgetproposition som presenteras nästa vecka kommer en skattehöjning på öl, vin och sprit att föreslås. IOGT-NTO välkomnar en höjning men menar att om det ska vara effektfullt så måste skatterna på alkohol höjas i en större omfattning och regelbundet på samma sätt som för tobak. Höga skatter på …

Av: Johnny Foglander, 2016-09-15

Hög tid att skärpa lagstiftningen för alkoholreklam

IOGT-NTO kräver en tydlig reglering av alkoholreklam i sociala medier och en hårdare lagstiftning för alkoholreklam i tidningar och på nyhetssajter. I en ny undersökning gjord av IQ svarar nästan hälften att de tycker att alkoholreklamen på nyhetssajter ökat de senaste två åren. Det ligger i linje med det faktum …

Av: Johnny Foglander, 2016-09-05

Riksdagen bör rädda regeringens misslyckade ANDT-strategi

Idag kommer socialutskottet behandla regeringens förslag till ny ANDT-strategi – en samlad strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak. IOGT-NTO kräver flera förändringar och förbättringar av strategin. IOGT-NTO är särskilt kritiska mot att regeringen inte tagit med målet om att totalkonsumtionen av alkohol ska minska, trots att det finns tydliga bevis för att alkoholens skadeverkningar hänger ihop med totalkonsumtionen.

Av: Johnny Foglander, 2016-05-24

Regeringens förslag till ANDT-strategi är ett stort misslyckande

Avsnittet som behandlar alkohol i den ANDT-strategi som regeringen nyligen presenterade är ett misslyckande. Precis som både Liberalerna och Vänsterpartiet så ser IOGT-NTO stora brister i förslaget och menar att flera viktiga åtgärder saknas helt.

Av: Samuel Somo, 2016-02-29

Krafttag behövs mot kriminella nätverk som smugglar alkohol

Flaskor

I Kvällens avsnitt av Kalla Fakta på Tv4 granskas smugglingen av alkohol. Det är lätt att få bilden att enorma mängder sprit, vin och öl smugglas in i landet, men enligt preliminära uppgifter från CAN:s monitormätningar har smugglingen av alkohol minskat mellan 2013 och 2014 och den ligger på nivåer som bara är en tredjedel av smugglingen 2005-2006. Smugglingens andel av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på strax över 4 %.

Av: Samuel Somo, 2015-06-02

EU-Parlamentet uppmanar Kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi

EU-flagga

Den förra alkoholstrategin var menad att gälla mellan 2006-2012, men när den löpte ut så valde Kommissionen att inte ta fram en ny alkoholstrategi. Istället har Kommissionen hävdat att den förra alkoholstrategin fortfarande är giltig. Detta har väckt många reaktioner från olika håll, både från politiker, medlemsländer samt från intressegrupper, …

Av: Samuel Somo, 2015-04-29

Hårdare tag mot alkoholreklam

Anna Carlstedt

Från den 27 januari gäller nya riktlinjer hos Konsumentverket för marknadsföring av alkohol, och IOGT-NTO gläds åt den skärpning och komplettering det innebär, speciellt att marknadsföring på internet, inklusive sociala medier, tydligare regleras och att det blir hårdare krav på marknadsföring vid evenemang som riktar sig till unga.

— Den enorma …

Av: Samuel Somo, 2015-01-28

En ny regering för en fortsatt framgångsrik alkoholpolitik

Gabriel_Wikström-620x430singlebig

IOGT-NTO gratulerar nya regeringen och folkhälsoministern Gabriel Wikström och utgår ifrån att de kommande fyra årens alkoholpolitik fortsätter stärka Sverige som en förebild inom den globala folkhälsopolitiken.

Av: Johnny Foglander, 2014-10-03

IOGT-NTO: Äntligen stopp för alkoholbutiker och vinklubbar på nätet

Idag presenterade Maria Larsson utredningen ”Privat införsel av alkoholdrycker..” (SOU 2014:58), där det bland annat föreslogs ett förbud mot vinklubbar, svenska nätbutiker för alkohol och förmedlingstjänster som vin i matkassar. IOGT-NTO välkomnar förslagen och ser fram emot att alla privata vinstintressen på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol försvinner.

Av: Samuel Somo, 2014-07-09

IOGT-NTO Remissyttrande 5 maj 2014

IOGT-NTO har skickat in sitt remissyttrande till Finansdepartementet gällande vissa skattefrågor rörande 2015.

Av: Samuel Somo, 2014-05-06

Gårdsförsäljning i TV-rutan

Tidigare idag kunde ni se vår förbundsordförande Anna Carlstedt diskutera gårdsförsäljning med landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C).

Av: Samuel Somo, 2014-02-27
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00