Alkoholskatt

Effektlös alkoholskattehöjning i regeringens höstbudget

I regeringens budgetproposition som presenteras nästa vecka kommer en skattehöjning på öl, vin och sprit att föreslås. IOGT-NTO välkomnar en höjning men menar att om det ska vara effektfullt så måste skatterna på alkohol höjas i en större omfattning och regelbundet på samma sätt som för tobak. Höga skatter på …

Av: Johnny Foglander, 2016-09-15

Debattartikel om Alkoholskatt 150902

Foto: Klas Sjögren

I Sverige pratar vi ofta om att vår främsta tillgång ligger i skogsindustrin. Vi anser att människors hälsa har en ännu större påverkan på Sveriges nuvarande och framtida tillväxt. Regeringens tillsättning av en kommission för en jämlik hälsa tror vi är ett steg i rätt riktning. Som ett led i det arbetet är det viktigt att i budgetförhandlingarna satsa på hälsofrämjande åtgärder som minskar ojämlikheten i samhället. En höjning av alkoholskatten är en sådan åtgärd.

Av: Samuel Somo, 2015-09-02

IOGT-NTO Remissyttrande 5 maj 2014

IOGT-NTO har skickat in sitt remissyttrande till Finansdepartementet gällande vissa skattefrågor rörande 2015.

Av: Samuel Somo, 2014-05-06

Anders Borg genomför en vit skatteväxling

Det blir ingen sänkning av studiebidraget utan en höjning av alkoholskatten. Det beskedet gav Anders Borg i en intervju idag. IOGT-NTO välkomnar förslaget och menar att höjningar av alkoholskatten ger dubbla vinster.
— Vi har pratat mycket om begreppet vit skatteväxling, alltså att höjningar av alkoholskatten kan användas till att finansiera …

Av: Johnny Foglander, 2014-03-14

Viktigt med återkommande alkoholskattehöjningar

Flaskor

IOGT-NTO välkomnar regeringens besked om att ytterligare höja skatten på alkohol. Relativt sett har alkoholen blivit allt billigare med åren. Detta beror på en lång period utan förändringar av skatten samtidigt som köpkraften ökat i de svenska hushållen. Därför är det viktigt att återkommande göra höjningar av alkoholskatten.

Av: Johnny Foglander, 2014-02-20

Nu höjs alkoholskatten

Skål för folkhälsan

I budgetpropositionen som Anders Borg promenerade med till riksdagen så finns en höjning av alkoholskatten med. Vi från IOGT-NTO uppmärksammade och firade detta genom att bjuda på mousserande hela vägen från finansdepartementet till riksdagen.

Av: Henry Cohen, 2013-09-18

Alkoholskatten höjs, en vinst för alla!

Anna Carlstedt

I dag bekräftade regeringen att en höjning av alkoholskatten finns med i den kommande höstbudgeten. Alkoholskatten på vin och öl höjs med sju procent medan skatten på starksprit höjs med en procent.

Av: Henry Cohen, 2013-09-14

Nytt förslag från IOGT-NTO: Vit skatteväxling

Maskin med text "Vit skatteväxling pågår

Höj skatten på alkohol med en miljard kronor och använd pengarna till att sänka skatten på – eller höja anslagen till – kultur istället. Det är kärnan i IOGT-NTOs nya skattepolitiska förslag som presenteras i samband med att förbundet avslutar sin kongress i Borås.

Av: Johnny Foglander, 2013-07-01

Dags för en vit skatteväxling!

Maskin med text "Vit skatteväxling pågår

Alkoholförsäljningen ökar, våra alkoholvanor förändras och alkoholen har alltmer blivit en del av vardagen för många. Det vill vi ändra på. Livet är alltför kort för att fyllas med alkohol.

Av: Henry Cohen, 2013-07-01

Nödvändigt med en höjd alkoholskatt!

Idag lyfts frågan om höjd alkoholskatt på IOGT-NTO:s kongress i Borås genom att släppa en rapport om alkoholskattens utveckling och hantering i Sverige. Nästa vecka i Almedalen, under måndagen, släpps ett nytt politiskt förslag som kombinerar alkoholskatt med kulturpolitik och nya siffror från SOM-institutet visar att fler svenskar vill höja än sänka alkoholskatten.

Av: Henry Cohen, 2013-06-28
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00