IOGT international

IOGT International blir officiell partner till WHO

IOGT International har sitt huvudkontor i Stockholm och den svenska IOGT-NTO-rörelsen är en av medlemmarna som representerar Sverige.
– För våra medlemmar betyder det mycket att nykterhetsrörelsen ses som en viktig spelare i FN sammanhang. Alkoholens många negativa effekter har stor påverkan på hälsa, ekonomisk produktivitet och mänskliga rättigheter världen över …

Av: Karin Berg, 2018-05-25
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00