Klimat

Flygfritt IOGT-NTO, ett av stegen mot hållbar utveckling

Klimatfrågan är viktigare än någonsin. IOGT-NTO vill på detta sätt gå i bräschen med att utveckla hållbara sätt att genomföra verksamhet i Sverige och internationellt.
Under 2020 kommer flygstopp att råda i IOGT-NTO:s verksamhet inom Sverige och övriga Europa. Från och med 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras.
Att …

Av: Karin Berg, 2019-07-01
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00